Om oss

Kista Heart är en privatdriven specialistläkarmottagning. Vi har avtal med Stockholms läns landsting inom s.k. nationella taxan.

Vi jobbar med remisser från olika vårdcentraler, företagshälsoläkare, privata mottagningar och olika försäkringsbolag. Men självklart att vården hos oss är tillgänglig för alla.

Vår läkare har specialistkompetens inom Kardiologi/ invärtesmedicin med mångårig erfrenhet i lungsjukdomar också.