Ditt Hjärta - är värt ett besök!

Vi erbjuder dig en inriktad undersökning av hjärtat.

Hjärt- och kärlsjukdomar, påverkar hjärtat och kringliggande blodkärl och yttrar sig i bl.a. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt… 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till död och invaliditet i EU. Ett av främsta mål för ett modern hälso och sjukvård är att upptäcka och behandla orsakerna, s.k. riskfaktorerna till dessa sjukdomar. Tidig diagnos är det viktigaste steget för att förebygga och bekämpa hjärt och kärl sjukdomar. Hos oss har vi allt som behövs för att hjälpa dig att upptäcka eller utesluta hjärt och kärl sjukdomar.