Allmänt

Ett arbetsprov gör man för att testa hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen och rörelseorganen fungerar när man anstränger sig. Oftast får man cykla med elektroder fastsatta på huden för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Syftet är att ta reda på om hjärtat får tillräckligt med syre och om man får ont i bröstet eller har störningar i hjärtats rytm vid ansträngning.

Undersökning av kroppen vid ansträngning

Ett arbetsprov innebär att man får anstränga sig under noggrann övervakning. Samtidigt registreras hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen och rörelseorganen fungerar under ansträngning. 

Provet görs för att sjukdomar ska kunna upptäckas eller uteslutas. Det kan också göras om man har sjukdomssymtom, inför större operationer, eller som en del av en hälsokontroll för att mäta konditionen. Om det är lungornas funktion som ska mätas kan andra undersökningar göras samtidigt. En vanlig anledning till ett arbetsprov är att läkaren misstänker att man har kärlkramp.

Om man har fått en tid för ett arbetsprov, men besvären ökar medan man väntar ska man ta kontakt med läkaren som skickade remissen, vända sig till en vårdcentral eller akutmottagning. 

Förberedelser

Om inte annat anges ska man ta sin medicin som vanligt. Man kan ta med träningskläder och skor att cykla i. Det är viktigt att inte röka eller snusa minst två timmar före undersökningen. Man ska också undvika att använda hudkräm eftersom elektroderna då blir svårare att fästa på kroppen.

Det är bra att äta något lätt någon eller några timmar före så att man orkar anstränga sig. Det är också viktigt att man dricker normalt med vätska innan man gör testet - särskilt under de varma sommarmånaderna.

Hur går undersökningen till?

Först lyssnar läkaren på lungorna och hjärtat, mäter blodtrycket och undersöker EKG i vila för att avgöra om det är lämpligt att man gör testet. Ett vilo-EKG mäter hjärtats elektriska aktivitet när det befinner sig i vila. I samband med detta fästs elektroder på bröstkorgen, handlederna och vristerna.

Man får sedan cykla på en motionscykel, först med ganska lågt motstånd, sedan ökas det gradvis. Man brukar hålla på i åtta till tolv minuter. Under hela provet mäts EKG, blodtryck många gånger. Med hjälp av olika skalor får man själv uppskatta hur ansträngande det känns, hur andfådd man blir och om man känner smärta i bröstet. Om bröstsmärtan blir mycket svår och/eller man får uttalade förändringar på EKG avbryts testet.

Hur mår man efteråt?

Efteråt mår man som vanligt. Om man är ovan att röra sig kan man få lite träningsvärk